Botanical nameZelkova serrata
Common nameJapanese Zelkova
Max height 92.0'
Max girth 266''
Max crown spread 75.0'